เลขาธิการสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทยค้านยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก (ศรีสะเกษ) - อาสาไทยยืนยัน เว็บสารคดีข่าวเชิงลึกและไลฟ์สไตล์
อาสาไทยยืนยัน

เลขาธิการสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทยค้านยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก (ศรีสะเกษ)

นายวิสัย  เขตสกุล  เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย  (ส.ค.ท.) ได้กล่าวถึง นโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ตามมติ  ครม. 7  ต.ค.2562  นั้น  ค่อยผ่อนคลายลงไปบ้าง  หลังจากที่เจ้ากระทรวงศึกษาธิการ  นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ ได้มีความเข้าใจถึงผู้ปกครองประชากรในวัยเรียน  ที่โรงเรียนขนาดเล็กยังมีความจำเป็นมากที่จะต้องให้ดำรงคงอยู่ในชุมชน  เพื่อความมั่นคงของพลเมืองชาติ  และต้องขอบคุณท่าน  ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการ กพฐ.ที่จะนำเรื่องการพัฒนาสร้างคุณภาพให้กับโรงเรียนขนาดเล็กเข้า ครม.โดยจัดสรรอัตรากำลังครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ก็ถือว่ามาถูกทางในการที่พัฒนาก่อนแก้ปัญหา  ซึ่งต้องจัดสรร  4  M  ลงไปให้อย่างเพียงพอ ให้เสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชากรในวัยเรียนของชาติ  ไม่ให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองฝ่ายเดียว รัฐต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญอย่างทั่วถึง  ดังเช่น  ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ  (อส.พป.37)  ต.ใจดี  อ.ขุขันธ์  มีความเข้มแข็งตามหลัก  “บวร”  เป็นแบบอย่างได้  ถ้าราชการจัด  4  M  ให้เชื่อว่าคุณภาพผู้เรียนไม่พ้น  1  สมอง  2 มือครูแน่นอน หากจะให้โรงเรียนเข้มแข็ง  จะต้องกระจายอำนาจ  ให้มี  พ.ร.บ.โรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายมหาชนอย่างแท้จริง  ให้มีความเป็นอิสระทางด้านวิชาการ  ด้านการบริหารบุคคล  ด้านแผนงบประมาณ  และด้านบริหารทั่วไป  โดยส่วนกลางควบคุมการเป็นเอกภาพการศึกษา  ด้านคุณภาพการศึกษาเป็นค่าที่คณะกรรมการโรงเรียนนิติบุคคลจะกำหนดเอง  เป็นต้น  ไม่ใช่เอาตัวเลขคะแนนโอเน็ตเป็นตัววัดคุณภาพ  มีความเป็นอิสระด้านวิชาการที่จะกำหนดหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่นได้อย่างบูรณาการ  เช่น  กำหนดกลุ่มงานวิชาการกลุ่มงานวิชาชีพ  กลุ่มงานวิชาดำรงชีพ  ที่จะทำให้ผู้จบการศึกษาตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ไม่เหมือนหลักสูตรปัจจุบันมุ่งผลิตคนไปรับใช้โรงงานของกลุ่มทุน  และอีกเรื่องที่ต้องปรับใหม่คือ  หน่วยงานที่เหนือโรงเรียนขึ้นไป  ไม่จำเป็นต้องมีมาก  เปลืองงบประมาณของกระทรวง  เพราะไม่มีส่วนในการสอนเด็ก  หล่อหลอมผู้เรียนเลย   นายสะอาด  วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการ  ร.ร.ขนาดเล็กในเขตพื้นที่  เพื่อออกมาประชาคมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว  ปรากฏว่าผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน ร่วมกันประชาคมและแสดงความคิดเห็นร้อยละ 100 ให้ดำรงอยู่  (Stand Alone) โดยชุมชนจะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาปกป้องสถานศึกษาไม่ยุบ ไม่ควบรวมกับโรงใดทั้งสิ้น/////////                                                                                

ภาพ-ข่าว ศริเกษ    หมายสุข  ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

13 / 100 SEO Score
แทก
แสดงเพิ่มเติม

บทความใกล้เคียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close