เรือนจำจังหวัดพังงา จัดประกวดสวนสนามและ 10 ท่าพญายม (ชิงถ้วย 3 นายก) เรือนจำจังหวัดพังงา

0

ที่ เรือนจำจังหวัดพังงา นายจารุวัฒน์ ตันสกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานปิดโครงการประกวดสวนสนามและ 10 ท่าพญายม (ชิงถ้วย 3 นายก) เรือนจำจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายอาคม ภูศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของเรือนจำจังหวัดพังงา อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เทศบาลเมืองพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด วิทยาลัยเทคนิคพังงา ฯลฯ

ตามที่กรมราชทัณฑ์มีข้อสั่งการ ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง ฝึกซ้อมการสวนสนามผู้ต้องขัง และกายบริหาร 10 ท่าพยายมอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรือนจำจังหวัดพังงาจึงได้จัดโครงการประกวดสวนสนามและ 10 ท่าพยายม (ชิงถ้วย 3 นายก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม รวมระยะเวลา 5 เดือน เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยความอดทน เป็นการสร้างมาตรฐาน และยกระดับการสวนสนามของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพังงา และส่งไปแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนการประกวดสวนสนามระดับเขต และในระดับประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ เรือนจำจังหวัดพังงาได้เป็นตัวแทนระดับเขต 8 เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในรูปแบบการเดินสวนสนามและกิจกรรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคมฯ รอบชิงชนะเลิศ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการประกวดสวนสนามและ 10 ท่าพญายม (ชิงถ้วย 3 นายก) เรือนจำจังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 172 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขัง จากแดน 1 , แดน 2 ,  แดนแรกรับ และแดนหญิง แดนละ 43 คน โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัล

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here