เริ่มแล้ว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เปิดจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ (เชียงราย)

13

พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล ชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชน จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทรายกาด หมู่ที่ 6 ตำบลตับเต่า ทำการตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการร่วมกันรองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมจัดสื่อรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและเส้นทางการจราจรในห้วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณจุดบริการประชาชนบ้านทรายกาด หมู่ที่ 6 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อมาเมื่อเวลา 08.00 น. พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชน จากกองร้อยทหารพรานที่ 3106 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงแก่น จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางการจราจร ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 พร้อมทั้งจัดยานพาหนะ, น้ำดื่ม, ยารักษาโรค ไว้บริการที่จุดบริการประชาชนด้วย บริเวณจุดตรวจบ้านปางหัด ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here