เริ่มวันแรก 12 ด่านจุดตรวจรอยต่อเข้าเมืองยะลา “ใครไม่ฉีดวัคซีนโควิด ห้ามเดินทางเข้าจังหวัด

10

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ยังคงรุนแรง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละหลายร้อยคน ทำให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่าน เพิ่มความเข้มตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดชายแดนใต้(สงขลา ปัตตานี นราธิวาส)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บรรยากาศทั่วไปในพื้นที่ จ.ยะลา ซึ่งเป็นวันแรก ที่ทางจังหวัดยะลา ประกาศให้ที่ด่านรอยต่อเข้าจังหวัดยะลาทั้ง 12 ด่าน ต้องมีการเข้มงวดให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มผ่านด่านเข้ามาในจังหวัดยะลาเท่านั้น

ที่ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จุดตรวจคลองทรายใน ถนนสาย 418 (ยะลา – ปัตตานี) ต.ยุโป อ.เมืองยะลา รอยต่อระหว่าง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กับ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข รวมถึง ผู้นำชุมชน ตรวจเข้มข้น ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  เนื่องด้วยในพื้น จ.ยะลา มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พบตัวเลขพุ่งสูงติดต่อกัน

ขณะเดียวกัน ทางจังหวัดยะลาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคน ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.64 ที่จะถึงนี้ หากชาวบ้านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ห้ามเข้าในการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ (วัด มัสยิดโบสถ์) ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลา ห้ามติดต่อทำธุรกรรมทุกประเภทกับทุกภาคส่วนราชการและห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับทุกธนาคาร ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ทันที ที่ว่าการอำเภอ และ รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีวันหยุดราชการ

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here