เมื่อหวังลบภาพเลวร้ายสังคมไทยจากรัฐบาลไม่ได้จึงขอร้องให้ทุกส่วนช่วยกัน

5

เมื่อหวังลบภาพเลวร้ายของสังคมไทยจากรัฐบาลไม่ได้ จึงขอร้องให้ทุกภาคส่วนออกมาช่วยกันแก้ปัญหานี้ ให้ลดลงบ้างนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here