เมืองพัทยา ร่วมกับ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง

171

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นาวาตรี วิทวัส  กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี น.ส.ภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง และ นายแพทย์ สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการพื้นที่เมืองพัทยา

การสำรวจการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี ในการตรวจเชิงรุกให้กับพนักงานสถานประกอบการอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม สปา ร้านอาหาร และสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งนี้จาการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ผ่านมาของจังหวัดชลบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

 นอกจกานี้พื้นที่เมืองพัทยาก็สถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เป็น 0 มาอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้ว การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ได้ทราบว่าพื้นที่จังหวัดชลบุรีปลดภัยไม่มีผู้ติดเชื้อ ด้วยมีมาตรการในการป้องกันตามมาตรการของ ศบค. ด้วยการตั้งการ์ดสูง ไม่ให้การ์ด โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างจริงจังในการร่วมมือกับทุกภาพสวนที่เกี่ยวข้อง

 ด้าน นาวาตรี วิทวัส  กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในการหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรการ 33 นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิคุ้มครองจากประกันสังคม โดยประกันสังคมจังหวัดชลบุรีได้โคต้าในการตรวจคัดกรองให้กับผู้ประกันตนจำนวน 12,420 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับพื้นที่เมืองพัทยาจะดำเนินการตรวจเชิงรุกจำนวน 1 วันให้กับผู้ประกันตนจากสถานประกอบการจำนวน 530 ราย และถือเป็นพื้นที่แรกของการจรวจเชิงรุกค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ขณะที่  นายแพทย์ สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง กล่าวถึงขั้นตอนของการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กระบวนการตรวจหาเชื้อนั้นจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อจำนวนผู้ตรวจหาเชื้อ 150 คน โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจจะเป้นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชียวชาญและชำนาญการ ส่วนกระบวนการตรวจนั้นจะตรวจ 2 จุด คือ ผ่านโพรงจมูก เพื่อนำเนื้อเหยื่อหลังโพรงจมูก เข้าห้องแลปหาเชื้อ และอีกส่วนคือการตรวจบริเวณลำคอ ซึ่งการเก็บตัวอย่างในการตรวจทั้ง 2 จุดจะค่อยข้างแม่นยำและโอกาสในการผิดพลาดของผลตรวจที่จะออกถือว่าน้อยมาก โดยโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบังมีห้องแลปในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เอก ทำให้ผลการตรวจจะใช้เวลาไม่นาน 1 คนใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงก็ทราบผล ทั้งนี้จำนวนผู้ตรวจหาเชื้อในครั้งนี้ 530 คน จะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงก็ทราบผลตรวจแล้ว โดยจะมีการส่งผลตรวจให้กับผู้ประกันตนที่รับการตรวจผ่านไลน์ช่วงเวลา 08.00 นของวันถัดไปก็จะทราบผลตรวจทันทีสำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ ส่วนผู้มีผลตรวจเป็นบวกเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งและดำเนินการตามขั้นตอนของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้แม้การตรวจหาเชื้อเพียง 1 ครั้งอาจจะไม่สามารถยืนยันได้ 100 % แต่ก็สามมรถช่วยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here