เมืองพัทยาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการภาคเอกชน หารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม พัฒนาพื้นที่ “เขาพัทยา”ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

5

ที่ห้องดาวดึงส์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ ไซมีส โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี เมืองพัทยาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ และกำหนดรูปแบบการลงทุน เพื่อพัฒนาเขาพัทยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นสัญลักษณ์ แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักช่าง เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับกระบวนการการมีส่วนร่วมของโครงการนี้นั้น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีผู้แทนองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาเมือง ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมพร้อม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมกว่า 50 คน

สำหรับกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ ซึ่งเป็นไปตามสาระสำคัญ ในการดำเนินโครงการที่กำหนดให้มีการศึกษารูปแบบทางเลือกของการลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 65 นี้ ก่อนจะเสนอต่อคณะกรรมการ EEC ตามขั้นตอนต่อไป

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here