เพิ่มพูน ชิดชอบ” ลงยะลา ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจชุมชนสิโรรส ย้ำการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อรักษาความสงบสุขให้ประชาชน

12

พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.ยะลา ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจชุมชนสิโรรสที่เป็น สภ.ย่อย ของสถานีตำรวจ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านงานตำรวจชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของสถานีตำรวจชุมชนดังกล่าว พร้อมให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีพล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9/ รอง ผบ.กกล.ตร.จชต. พล.ต.ต.ปิยะวัตน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.และพล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ตำรวจชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ห้วงสถานการณ์เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการตำรวจชุมชนขึ้นโดยนำร่องสถานีตำรวจส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายชุมชน ลักษณะปฏิบัติการในการป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้น การตรวจราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 จะช่วยในการเร่งรัดและประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วย มีผลการปฏิบัติตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ข้าราชการตำรวจที่รับการตรวจเยี่ยม

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here