เพาะเลี้ยงปลาหมอสีมาลาวี อาชีพทำเงิน 2564

14

เป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ปรับตัว ในยุค New Normal ที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here