เพชรบูรณ์ โรงเรียนเสรีศึกษาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

12

ที่หอประชุมโรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะครูผู้บริหารโรงเรียนเสรีศึกษา โดยการนำของ ดร.ชรอยวรรณ   ประเสริฐผล ผู้บริหารโรงเรียน ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยประจำปี 2563 ซึ่งโรงเรียนเสรีศึกษาได้ให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้ง ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติมโตเป็นพลเมืองที่ดีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไปโรงเรียนเสรีศึกษาได้จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไปซึ่งปีการศึกษา2563  โดยมีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรระดับปฐมวัยจากโรงเรียนเสรีศึกษา  จำนวน 128 คน

โดยมี ว่าที่พันตรีระหยัด  แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาท มีผู้ปกครอง ร่วมพิธี จำนวน 150 คน มีนายสุวรณ์ ฟักผล ผอ.โรงเรียน กล่าวรายงาน และมี ดร.สุริชา ชาติสุทธิ   อดีต รอง ผอ.สพป. เขต 1 เพชรบูรณ์  และ นายเสรี  ชาติสุทธิ  อดีต ผอ.โรงเรียนนายม สพป.เขต 1 เพชรบูรณ์ ร่วมพิธี นายเรียง ตันยศ และนางสงกรานต์ ดันชม ครู เป็นพิธีกร ในงานก่อนพิธีมอบวุฒิบัตรมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมปี 2- 4 และหลังพิธีรับมอบวุฒิบัตรผู้ปกครองร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับนักเรียนคณะครู

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์  เหล็กคำ / นางสาวหัสยา  ชมภู /ภาพ /ช่าวภูมิภาค

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here