เพชรบูรณ์ โปรดเกล้าฯพระราชทานเพลิงศพมารดาพระครู

90

พระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางนิภา บุญประเสริฐ สิริอายุ ๘๔ ปีเป็นกรณีพิเศษ ณ.เมรุชั่วคราววัดป่าซับกระบาก(ธ) หมู่ ๙ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์    

 ในการนี้ นางเยาวภา  โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้1. นายพงศ์ธร บุญนาก 2.นายศุภชัย มณี 3.นายสุวพล หันธนู 4. นายชานนท์ บัวผัน นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่ง ที่ ๑๑๙๖๙ .สำนักพระราชวัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ที่.749/2565. ฉบับที่  43    เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

โดย อำเภอวังโป่งพระครูอุดมศักดิ์  ฐิติญาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าซับกระบาก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ นาวาเอก รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ บุญประเสริฐ นักเรียนเตรียมมทหารรุ่น 34 นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 91 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 69 ผู้เป็นบุตร ปัจจุบันอุปสมบทเป็นพระภิกษุรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าซับกระบาก  โดยมีพระโสภณ วัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์วัดเพชรวราราม(พระอารามหลวง)เป็นองค์ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอชนแดน คณะสงฆ์อำเภอวังโป่งและ พล.ต.ประเวศ บาลทิพย์   อดีตที่ปรึกษาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลและประกอบพิธีจุดเพลิงหลวงพระราชทานเพลิงศพ    โดยมี ร.ต.ต.ประเสริฐ ดอกคำ รองสว.(ป)สภ.ชนแดนอนุศาสนาจารย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ ประจำ ภ.จว.เพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ ศาสนพิธีกร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฯ

อุดมศักดิ์  เหล็กคำ/กัญชิศา  สุขเผือก/สายน้ำ  เณรทอง/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here