เพชรบูรณ์ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารม้าที่ 26 ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายทหารพันธุ์ดี

2

 กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายทหารพันธุ์ดี สาธิตการทำอาหารสำหรับเลี้ยงหมูป่า – หมูเหมยซาน

ให้กับ พลทหาร  มารุเดช  วงศ์แก้ว กำลังพลของหน่วย ที่ได้รับมอบพันธุ์หมูป่า – หมูเหมยซาน ไปเลี้ยงขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566  ที่ผ่านมา พร้อมกับฉีดยาแก้อักเสบให้กับหมูที่ได้รับบาดเจ็บ ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 9 ตำบลป่าเลา   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here