เพชรบูรณ์ เราทำความดีด้วยห้วใจ บริจาคโลหิตด้วยใจ คือการให้ชีวิต”

0

 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสา  บริจาคโลหิต ให้กับ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 2,700 ซีซี  ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานทุกนายตั้งใจร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต นอกจากนี้โลหิตที่ได้รับบริจาค 1 ถุง ยังสามารถนำไปปั่นแยกส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ตรงความต้องการของผู้ป่วยได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here