เพชรบูรณ์ เมืองที่มีความงามและมีความอุดมสมบูรณ์มากเมืองหนึ่ง ..จะบอกฮื่อ

1

เพชรบูรณ์เป็นเมืองที่มีความงามและมีความอุดมสมบูรณ์มากเมืองหนึ่ง ที่บ้านน้ำร้อนของ อบต.น้ำร้อน อ.เมือง เพชรบูรณ์แห่งนี้ จะบ่งบอกถึงสิ่งนั้นได้ดีเน้อ..จะบอกฮื่อ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here