เพชรบูรณ์ เทศบาลชนแดนจัดกิจกรรมป้องกันเด็กผู้ใหญ่จมน้ำช่วงฤดูร้อน

20

อาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปรัชญา  ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้และป้องกันเด็กและคนจมน้ำ พร้อมด้วย นายศุวิเชษฐ์ ยี่ภู่ศรี ปลัดเทศบาลและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน สท.สมสวย อุตรศักดิ์ ประธาน .อสม.ชนแดน นำ สมาชิก อสม เข้าร่วมอบรม. สท.พิบูลย์ อานพรหม ประธานสภา นำนักเรียนร.ร.เสรีศึกษาเข้า อบรม ครูแก้วชนก สอนเวชครูหัวหน้าวิทยากร  นำนักเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลชนแดนเข้าอบรมและ นายอาทิตย์ พลกลาง ครู ร.ร.อนุบาลชนแดน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและคนทั่วไป

ทั้งนี้สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดนได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันคนจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลชนแดน ประจำปี 2565โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดตามแนวทางการสร้างเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตตลอดจนการวางแผนและวางมาตรการแนวทางป้องกันเด็กตกน้ำโดยการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับคนในชุมชนและจัดการพื้นที่เสี่ยงการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำพร้อมให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำทักษะการช่วยชีวิต “ตะโกน-โยน-ยื่น” และขยายภาคีเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำต่อเนื่อง  อีกทั้งการสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำจากวัสดุของเหลือใช้จากชุมชนที่นำกลับมาใช้ใหม่ต่อยอดให้เกิดความยั้งยืนในชุมชนการป้องกันเด็กเยาวชนและประชาชน เสียชีวิตจากการจมน้ำ

ภายใต้แนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ เทศบาลตำบลชนแดน “ชนแดนร่วมใจเด็กจมน้ำ เสียชีวิตต้องเป็น 0 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันคนจมน้ำ  แก่นักเรียน เด็กเยาวชนและประชาชน 2.การบริหารแหล่งน้ำ จุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัย โดย ติดตั้งตู้อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำบริเวณจุดเสียงในเขตชุมชนจำนวน8จุด1.บริเวณบันไดหน้าสวยเจ้าแม่กวนอิม2.ริมคลองบุษบงบริเวณหลังศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลตำบลชนแดน3.บริเวณฝายทดน้ำคลองบุษบง4. บริเวณสะพานสันติ5. บริเวณจุดเสี่ยงริมคลองบุษบงชุมชนที่12 6.บริเวณจุดเสี่ยงริมคลองบุษบงศาลเจ้าพ่อหลวง7.บริเวณสระน้ำภายในวัดพระพุทธบาทชนแดน 8.บริเวณสระน้ำสวนสุขภาพข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปสถาบันการศึกษาในและนอกเขต  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและการสนับสนุน โดยมี นางฐานิต สิงห์เวียง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานและประสานงาน

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์  เหล็กคำ/ อนิรุธ  เหล็กคำ จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here