เพชรบูรณ์ เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบชุมนุมคัดค้านให้รัฐบาลลดภาษียาเส้น

6

เกษตรกรผู้ปลูกยาเส้นจาก อ.หล่มสัก และ อ.หล่มเก่า รวมทั้งตัวแทนผู้ปลูกยาเส้นจากจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ กว่า 3,000 คน เดินทางมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมารับคำตอบข้อเรียกร้องที่ยื่นไปให้กับกรมสรรพสามิตและรัฐบาล ในเรื่องของการลดภาษียาเส้น  จากนั้นได้ให้ตัวแทนเกษตรกรจำนวนหนึ่ง ขึ้นไปหารือกับคณะผู้เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ดร.ธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และว่าที่ร้อยตรีประยุทธิ์ เสตถาภิรมย์ ในส่วนของตัวแทนเกษตรกรประกอบด้วย นายยุพราช บัวอินทร์ นายธนกฤต วลโภคาศัย โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุม ในที่สุดได้ข้อสรุปจัดทำหนังสือเรียกร้องแก้กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษี จำนวน 4 ฉบับ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีข้อเรียกร้องเพียงข้อเดียวคือ แก้ไขลดอัตราภาษียาเส้น จากเดิม 0.10 บาทต่อกรัม เป็น 0.025 บาทต่อกรัม และหากจะมีการปรับขึ้นภาษีในอนาคตขอให้แจ้งก่อนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป หลังจากทำหนังสือเรียกร้องแล้วโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จากกรมสรรพสามิต และตัวแทนเกษตรกร รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงลายมือชื่อ จากนั้นได้แฟกซ์หนังสือเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมน ตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยให้รองอธิบดีกรมสรรพกรถือหนังสือไปส่งด้วยตนเองอีกครั้ง กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการแห่โลงศพ เปิดเพลงธรณีกรรแสง พร้อมจุดไฟเผาหุ่นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมแยกย้ายสลายตัวกันกลับ

ภาพ-ข่าว รุ่งทิพย์ บุญบำรุง จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here