เพชรบูรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 พร้อมจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดวัด ตามโครงการบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

0

 นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จำนวน 30 นาย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด  ณ วัดโบสถ์ชนะมาร ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการทำความสะอาดภายในศาลาการเปรียญ  ร่องระบายน้ำ และห้องน้ำห้องสุขา 

ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูศาสนสถาน วัดและสถานที่สำคัญทางศาสนา ประเพณีการทำบุญในเทศกาลออกพรรษา และศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสียสละพัฒนาพื้นที่ส่วนรวม  รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here