เพชรบูรณ์ สำนักงาน สก.สค.เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการคู่คิด ครูผู้ค้ำ

8

ดร.พีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการ สก.สค.เพชรบูรณ์และ ผู้จัดการธนาคารออมสิน,ผู้จัดการศูนย์ควบคุ้มและบริหารหนี้ เขตเพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งข้าราชการบำนาญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีสมาชิก ช.พ.ค.กู้เงินธนาคารออมสิน โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.โครงการที่ 5- 7 ต่อมาสมาชิกผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้หลายงวดติดต่อกัน เมื่อทวงถามก็เพิกเฉย ธนาคารออมสินได้ฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งครูผู้กู้และครูผู้ค้ำ  (ฟ้องดำเนินคดีทางแพ่ง สืบทรัพย์ อายัดทรัพย์ ขายทอดตลาด ฟ้องล้มละลาย) ครูผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครูผู้ค้ำประกันที่มีหลักทรัพย์เป็นของตนเองหรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างผ่อนส่งถูกอายัดทรัพย์ ถูกขายทอดตลาดและถูกฟ้องล้มละลายส่งผลต่อภาวะปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ

สำนักงานสก.สค.เพชรบูรณ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือครูผู้ค้ำประกันดังนี้  1.ประชาสัมพันธ์โครงการ”คู่คิด ครูผู้ค้ำ” 2.รับลงทะเบียน สมาชิก ช.พ.ค.ที่ขอรับความช่วยเหลือ 3.คัดกรองปัญหา กรณีเร่งด่วนเรื่องอยู่ในชั้นศาลหรือระหว่างการบังคับคดี 4.เรจาไกล่เกลี่ย กรณีเร่งด่วนขอประประนอมในศาลเลื่อนการอายัดเลื่อนการขายทอดตลาด เจรจาปรับโครงสร้างหนี้และปลดภาระการค้ำประกันโดยครูผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน  ผลที่ได้ครูได้รับการช่วยเหลือเป็นผู้พ้นภาระการค้ำประกันหรือปลดภาระการค้ำประกัน

โดย ดร.พีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร ผอ.สก.สค.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะมีครูผู้กู้และครูผู้ค้ำ ที่มีปัญหาการผิดนัดชำระกว่า 1,185 รายกำลังจะถูกฟ้อง ทางสก.สค.กำลังดำเนินการช่วยเหลือครูผู้กู้และครูผู้ค้ำเป็นการเร่งด่วนแล้วดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร กล่าวในที่สุด

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ น.ส.หัสยา  ชมภู

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here