เพชรบูรณ์ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำทหารผ่านศึก

15

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 3/66 ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำทหารผ่านศึกโดยการเป็นวิทยากร การสัมมนาและระดมแนวความคิด

 ในการบริหารจัดการความต้องการ ของแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ ณ สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here