เพชรบูรณ์ วัดหนองไผ่พิทยาราม จัดงาน พิธีเจริญพุทธมนต์

5

ที่ วัดหนองไผ่พิทยาราม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยพระมหา ธนินทร์ นราสโภ เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์ ในครั้งนี้ และ พระครูวาปีพัชรานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมทั้ง นายทรงเดช สุขุมธรรมรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลหนองไผ่เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเป็นประธาน จุด เทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย

เพชรบูรณ์ วัดหนองไผ่พิทยาราม จัดงาน พิธีเจริญพุทธมนต์ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ทั้งนี้ในการประชุม มหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24  เลขาธิการ มหาเถรสมาคม เสนอว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทย ได้รับผลกระทบ จากภัยธรรมชาติ และโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมี ความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ นับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่า หากทุกคน ได้นำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาไปเป็น กรอบและทิศทาง ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอย่างมีสติ วิกฤตการณ์ต่างๆ ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

และเพื่อความเป็นสิริมงคล ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคม โดยสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ น.ส.หัสยา  ชมภู/ บุรฉัตร  ศิริวัฒนาเกษม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here