เพชรบูรณ์ รับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมือง

3

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ หมู่ 5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ครั้งที่1)โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัท ทองขาว จำกัด   คำขอประทานบัตรที่ 3/2564 (ประทานบัตรที่ 25607/15571)ตั้งอยู่ที่ 5 ตำบลศาลาลายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชาวบ้านในพื้นที่รอบๆ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัททองขาวจำกัดตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์มีประชาชนเข้าร่วมประชุมดังนี้ 1.ชาวบ้านชุมชนบ้านโพธิ์ 2.ชุมชนบ้านคลองปลาหมอหมู่5 3.ชุมนบ้านเขาวงศ์ หมู่6 4.ชุมชนบ้านหัวถนนหมู่8 5.ชุมชนบ้านคลองตะแยกหมู่9 6.ชุมชนบ้านเนินพัฒนาหมู่10 7.ชุมชนบ้านคลองห้วยนาใต้หมู่10 8.ชุมชนบ้านคลองห้วยนาเหนือหมู่11 9.ชุมชนบ้านหนองดู่หมู่4 10. จำนวนประชาชน 380 ครอบครัว

โดย มี 1.นางสาวณัฐธิมา พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัททองขาว จำกัด 2.นายอภิชาต เติมพรเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศาลาลาย 3.นายรำพึง  ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 4.สมหมาย ยาเกิ้น กำนันตำบลศาลาลายและ 5.นายวิเชียร ชื่นจิตรและ 6.นางพรนภัท  ชื่นจิตร ผู้แทนบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชนหมู่บ้านดังกล่าว

อนิรุธ  เหล็กำ/กัญชิศา  สุขเผือก/สายน้ำ เณรทอง/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/เพชรบูรณ์/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here