เพชรบูรณ์ รองผู้การไฟฟ้าฯภาค1เปิดอาคารไฟฟ้าสาขาชนแดน

3

ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจรรยา วัฒนกุล  รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค1 เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดนในสโลแกนที่ว่า” บริการดี ทันโลก มีคุณธรรม” โดยมี นายอดิศร จันทร์ลา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชนแดน กล่าวรายงานวัตถุประสงความเป็นมาโดยมี นายสงกรานต์ ชุดธนธีระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าภาคเหนือ จ.ลพบุรี นายจิรัฐกิตติ์ เทวฐิติรัตน์ ผจก.กฟจ.เพชรบูรณ์ นายนายปริญญา โตใหญ่ ผจก.กฟอ.หล่มสัก นายภานุมาส สังข์พยุง ผจก.กฟอ.หนองไผ่ และนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดนมอบหมายให้นายพิทยา ดวงพัตรา ปลัดอาวุโสและ พ.ต.ท.วินัย บุญเลิศ รองผกก.สภ.ชนแดน นายโสภี อินปลัด รอฃนายก อ.บ.ต.ชนแดน และ สท.กัณญาณัฐ สันติชาติ สมาชิกเทศบาลตำบลชนแดน ร่วมพิธี ทั้งนี้พื้นที่อำเภอชนแดน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีที่สูงและเป็นภูเขา ในบางพื้นที่ มีคลองสำคัญคือคลองบุษบง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ได้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับราษฎรครั้งแรกเป็นไฟฟ้าโรงจักร ต่อมาได้เชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงจากสถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์

 ในปี พ.ศ.2545 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตั้งสำยักงานหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าอำเภอชนแดน   มีพนักงานประจำในขณะนั้น จำนวน 5 คน มีนายยงยุทธ์  จงบริรักษ์   ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ขณะนั้นมีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 12,000 ราย พื้นที่รับผิดชอบ  9 ตำบล ได้แก่ 1.ตำบลชนแดน 2.ตำบลดงขุย 3.ตำบลท่าข้าม  4.ตำบลพุทธบาท 5.ตำบลลาดแค 6.ตำบลบ้านกล้วย 7.ตำบลซับพุทรา 8.ตำบลตะกุดไร 9.ตำบลศาลาลาย  โดยมีสำนักงานให้บริการแก่ประชาชนเป็นอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ 1222 หมู่ 4 ต.ชนแดนอ.ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ได้รับยกฐานะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และมีการไฟฟ้าในสังกัด1การไฟฟ้า คือการไฟฟ้าส่วนสาขาย้อยอำเภอวังโป่ง เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง กระทั่งปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน2ชั้นในพื้นที่ตั้งเดิม ด้วยงบประมาณกว่า13ล้านบาท และเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชนแดนมีพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จำนวน 25 คนให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย จำนวน 33,184 ราย และผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จำนวน 108 รายมีรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าโดยเฉลี่ย เดือนละ 30 ล้านบาทหลัง นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค1ประธานพิธีเปิดป้ายได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชการที่10 ที่หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน //

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here