เพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน

8

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, ผู้นำชุมชุน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

ที่บริเวณ บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการมอบฯ      ทั้งนี้ หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here