เพชรบูรณ์ ทำบุญอุทิศถวายแด่พ่อเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

16

ที่สำนักสงฆ์พิมานทิพย์วนาราม บ้านดงลานใต้ หมู่ 16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยพระอาจารย์วรเชษฐ์ ปัญญาวชิโร(ดร)ประธานศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเพื่อนแห่งประเทศไทย ที่สวนพระพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติแห่งที่ 4เจ้าสำนักสงฆ์พิมานทิพย์วนาราม บ้านดงลานใต้ หมู่ 16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์      

 ได้มีพิธีสวดมนต์ถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9)ซึ่งในพิธีในครั้งนี้ยังได้รับไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่10)ทอดผ้าป่าพระราชทานเพื่อสมบทกองทุนหลวงพระภิกษุ สามเณรเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ยังมีการมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่ชาวบ้านและเด็กกำพร้า ยากจนของชมรมบ้านดนตรีชนแดน ที่พระอาจารย์วรเชษฐ ปัญญาวชิโร(ดร) เป็นประธานอุปถัมภ์เด็กกำพร้าเหล่านี้อยู่

โดยมี พระครูปัญญา พัชราทรเจ้าคณะอำเภอชนแดนเป็นประธานสงฆ์ พระครูสาทรพัชรเขต รองเจ้าคณะอำเภอชนแดนรองประธาน นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยกำนันจักรกฤษณ์ สุขใส กำนันตำบลลาดแค นายทวีวัฒน์ เลิศรุจิกุลนายเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงขุย นางสาวนฤมล ตริยะเวชกุล รองนายกเทศมนตรี นายศราวุฒิ ยิ้มน้อย รองนายกกิ่งกาอำเภอชาดชนแดน และผู้ใหญ่บ้านตำบลลาดแคทั้ง 22 หมู่ร่วมพิธี

ภาพ-ข่าว นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ/น.ส.หัสยา  ชมภู .เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here