เพชรบูรณ์ ทัพสามสัญจรชวนประชาชนประกวดแข่งขันสวดมนต์ 100 ปี อนุศาสนาจารย์ไทย (มีคลิป)

1

พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ยกทีมสัญจรในพื้นที่เมืองมะขามหวานถิ่นทหารม้า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประกวดแข่งขันการสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร “100 ปี อนุศาสนาจารย์ไทย” เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดกิจการอนุศาสนาจารย์ไทย และจะได้มีวาระครบ 100 ปี นั้น กองกิจการอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงกำหนดจัดการประกวดแข่งขันการสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร “100 ปี อนุศาสนาจารย์ไทย” เพื่อเป็นการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ทหารกองประจำการ อีกทั้งเป็นการฝึกอบรมการไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร ให้มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เดียวกันทั้งกองทัพบก

ทีม ปชส .กองทัพภาคที่ 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here