เพชรบูรณ์ ชาวบ้านทอดผ้าป่าสร้างกุฏิหาทุนให้เด็กกำพร้า

30

ที่สวนพระพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ์แห่งที่4ที่พักสงฆ์พิมานทิพย์วนารามบ้านดงลานใต้ หมู่ 16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  ชาวบ้านดงลานได้จัดพิธีทอดผ้าป่าและทำบุญอายุวัฒนะมงคลแด่พระอาจารย์วรเชษฐ์  ปัญญาวชิโร(ดร)เพื่อหารายได้สมบททุนสร้างกุฏิและเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและยากจนในท้องถิ่นชุมชนโดยมีนายสมศักดิ์ ภู่บุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่16 บ้านดงลานและผู้ช่วยฯขวัญดาว ผุยพรม และนายวิเชียร กองบุญ หมู่ 9  ต.ลาดแคเหนือเป็นประธานทอดผ้าป่า

สำนักสงฆ์ พิมานทิพย์วนารามบ้านดงลานใต้ หมู่ 16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณได้มีชาวบ้านดงลานได้แก่ 1.นายจำรัส–นางดารา อินแปลง ถวายที่ดิน จำนวน 1ไร่ 1งาน 2.นายจำรัส-นางฉลอง เทพวงศ์ ครอบครัว ถวายที่ดินจำนวน 3 งาน 3.นางอารดี สลัดทุกข์ครอบครัวถวายที่ดิน จำนวน 6 ไร่ 4.นางประเสริฐ ปานโอครอบครัวถวายที่ดิน จำนวน 1ไร่ รวมชาวบ้านดงลานถวายที่ดินให้สำนักสงฆ์พิมานทิพย์วนาราม จำนวน 9 ไร่ เพื่อให้พระสงฆ์ได้พำนัก ทั้งนี้ มีนาย สมศักดิ์  ภู่บุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่16 ต.ลาแดและนางขวัญดาว  ผุยพรม ผู้ช่วยฯผญบ เป็นประธานและมอบ1.ข้าวสาร 6 ถุงใหญ่ 2.น้ำดื่ม 4 โหล 3.บะหมี่มาม่า จำนวน 3 ลัง 4.ปลากระป๋อง จำนวน 2 แพ็ก 5.น้ำมันพืช 8 ขวดใหญ่ 5.น้ำปลา  8 ขวด 6.โอวัลติน จำนวน 2 ถุงใหญ่ ให้กับ เด็กกำพร้าและเด็กยากจน ชมรมบ้านดนตรี โดยมี นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำและนางสาวหัสยา ชมภู ครูดูแลพาเด็กร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตทำบุญอายุวัฒนะและรับมอบที่ สำนักสงฆ์พิมานทิพย์วนาราม บ้านดงลานใต้ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์  เหล็กคำ /นางสาวหัสยา ชมภู จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here