เพชรบูรณ์ ชาวบ้านซับเปิบร่วมตำรวจทอดกฐินสร้างหอระฆังไม้สัก

17

งานที่วัดซับเปิบใต้ หมู่ 8 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ชาวบ้านซับเปิบใต้ โดยการนำของ นายมนตรี จันอาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลซับเปิบ อ.วังโป่ง พร้อมด้วย  นายทวีศักดิ์ สุขวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง  นายอนุสรณ์ โค่บุญ คหบดีชาวบ้านซับเปิบร่วมกับ ตำรวจภูธรเพชรบูรณ์ โยการนำของพันตำรวจเอกอนุกูล ดาวลอย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดทอดกฐินสร้างหอระฆังไม้สัก โดยมี นายสุรศักดิ์ เหมือนศรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบร่วมพิธี พร้อมด้วย พันตำรวจเอกนเรศ พูลหน่าย ผกก.สภ.วังโป่ง                     จ.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธี ทั้งนี้ วัดซับเปิบใต้ หมู่ 8 ตำบลซับเปิบได้ อ.วังโป่ง ก่อสร้างวัดมานานยังขาดหอระฆังเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์จึงร่วมชาวบ้านซับเปิบใต้ จัดทอดกฐิน

ทั้งนี้ พ.ต.อ.อนุกูล  ดาวลอย  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เล็งเห็นความสำคัญของศาสนาอยู่ร่วมประชาชนในหมู่บ้านชุมชน จึงร่วมจัดทอดกฐินเพื่อก่อสร้างหอระฆังใช้ในกิจของสงฆ์โยเป็นประธานฝ่าย ฆราวาส พร้อมด้วย ผู้ใหญ่มนตรี จันอาว หมู่ 8 และคุณอนุสรณ์   โค่บุญ และพระอธิการถวิล   สติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดซับเปิบใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพิธีเริ่มจาก บวงสวงยกช่อฟ้าใบระพกาหอระฆัง ถวายภัตตาหารเพลพระ และถวายองค์กฐินเป็นเสร็จพิธี

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/อนิรุธ เหล็กคำ/สายน้ำ เณรทอง/ภาพ/ข่าวภูมิภาค/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here