เพชรบูรณ์ ชาวบ้านคลองไทร ทอดกฐินสร้างซุ้มเรือนแก้วพระประธาน

3

ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดคลองไทร บ้านคลองไทรตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีพิธีทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างซุ้มเรือนแก้ว พระประธาน  วัดคลองไทร ซึ่งเป็นสถานธรรมพุทธภาวนาเพชรบูรณ์โดยมีพระวิศาล ฉันทธัมโม เป็นเจ้าอาวาสและเป็นประธานสถานธรรม ซึ่งมีพระมหาบุญเรือง กิตติปัญโญประธานการสร้างฝ่ายสงฆ์ และมีคุณพ่อณรงค์ จำรูญวัฒน์ ประธานมูลนิธิวัดคลองไทรและคุณแม่ณัฎกานต์ บัวแย้มเบญจพร เป็นประธานอุปถัมภ์ คุณยายฉันทนา ยิ้มประเสริฐประธานองค์กฐิน  คุณธนบัตร ยิ้มประเสริฐ รองประธานกฐินพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาและชาวบ้านคลองไทร  ต.วังศาลและมีนายบัวลอย รักษาบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธี

ทั้งนี้ พระวิศาล  ฉันทธัมโม เจ้าอาวาสวัดคลองไทรกล่าวว่าวัดคลองไทร ได้ก่อตั้งมาได้ประมาณ 4 ปียังขาดศาลาการเปรียญ กุฏิ สำหรับพระสงฆ์อีกจำนวนหลายหลัง ถ้าผู้มีจิตศรัทธาจะสมทบสร้างซุ้มเรือนแก้วสามารถโทร ติดต่อ ร่วมสร้างซุ้มเรือกแก้วโทร 088-975 0519 หรือ ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี  986 -5-21295-1หรือเดินทางมาร่วมทำบุญได้ที่วัดคลองไทร ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/สายน้ำ  เณรทอง/พิชญาภัค จันทรังษี/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here