เพชรบูรณ์ ชาวตำบลท่าข้ามทอดกฐินสร้างศาลาการเปรียญ

0

ที่วัดศิริรัตน์วนาราม ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ชาวตำบลท่าข้ามและใกล้เคียงโยการนำของ นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้ามและ ผู้นำประธานกองกฐินมี นายกิตติชัย รักศรี นางวราภรณ์ แซ่แต้ นายศิราวุฒิ รักศรี และครอบครัว คำสั้น นายศักดิ์ศรี-นายวงกต กิจก้องขจร นางสาววัชรี แก่นสาร นางสาวเจนจิรา ด้วงขาว นายบุญเลิศ เอกสุภาพันธุ์ นายวิกรานต์ ลิ้มพานิชเจริญ นายกองค์การบริหารส่วยตำบลท้าข้าม นายศราวุฒิ ยิ้มน้อย ผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลดงขุย ดร.มานัส เสนานุช ปลัดอ.บ.ต.ท่าข้าม นางอมรรัตน์ เสนานุช ผอ.กองสาธารณสุข อ.บ.ต.พุทธบาท และนางวารุณี ธีระภัทรานนท์ ผู้พิพากษาสมบทศาลเยาวชนเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมตั้งกองกฐิน   มี นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน มาเป็นประธานร่วมกับนางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้ามและพร้อมนางนภาพร สังฆมาต นายกิ่งกาชาดอำเภอชนแดนตั้งกองกฐิน ร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมชาวบ้านตำบลท่าข้าม

จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างบูรณะศาลาการเปรียญทรงไทยเพื่อไว้สำหรับประกอบพิธีศาสนกิจทางสงฆ์และไว้ให้ประชาชนชาวพุทธไว้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยมี นายธนะสิทธิ์ แต้ไชยวิวัฒน์ นายกรกต วัชรรัศมี นายจำนงค์ เหล่าวีระชัย อดีต ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป. เขต 1 เพชรบูรณ์ร่วมพิธี ทั้งนี้มี นายวิชิต ศรีลิว ไวยาวัชกรวัดและคณะกรรมการวัดให้การต้อนรับและรับรองทั้งนี้ มี พระมหาพรประกิจ กิตฺติมโน เจ้าอาวาสวัดศิริรัตน์วนาราม รับองค์กฐิน และเปิดเผยว่าการจัดทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อ ระดมทุนทรัพย์ในการบูรณะก่อสร้างศาลาการเปรียญทรงไทยวัดศิริรัตน์วนารามซึ่งได้ก่อสร้างมานานหลายปีแล้วยังไม่สำเร็จ  ท่านผู้ใจบุญท่านใดที่มีเมตตา จะร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี  623-0-22250-2 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาพรประกิจ กิตฺติมโน เจ้าอาวาส วัดศิริรัตน์วนาราม โทร 056-761 204 หรือ 082-400 -8081 หรือเดินทางมาที่ วัดศิริรัตน์วนาราม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/สายน้ำ เณรทอง/ปิ่นสุดา สมบูรณ์ประเสริฐ/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here