เพชรบูรณ์ จัดทอดกฐินมอบทุนกำพร้า/สร้างรั้วกำแพงให้วัด

11

ที่วัดใหม่ถ้ำแก้ว หมู่ 7 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้านถ้ำแก้ว และชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลลาดแคจัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างรั้วกำแพงรั้วให้วัดใหม่ถ้ำแก้ว ณ. ที่ศาลาการเปรียญวัด โดยมี นายจักรกฤช  สุกใส กำนันตำบลลาดแคเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและ คุณพ่อฉิม คุณแม่นิ่ม คุณแม่ยิ้มเผือกยิ้มพร้อมด้วยครอบครัวเผือกยิ้ม และ ห้างหุ้นส่วน จำกัดส่งเสริมคอนสทรัคชั่นโดย เจ้โส่ย ค้าเหล็ก นายบุญนาค –น.ส.จิตนา กระต่ายทอง  คุณลุงโสภา เผือกยิ้มพร้อมครอบครัว นายสุวรรณ-น.ส.นฤมล ด.ช.ณัฐณนวิชญ์ ชาวบ้านถ้ำแก้ว  ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้ง พร้อมชาวกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ในงานมีคุณวรินทร์ธเนศ  จินตาฉัตรคุปต์และคุณวิภาวัลย์  ชนิญชัยชญานนท์ และคุณแม่ ผู้มีติศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีสองสามีภรรยานำข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภค  บริโภค อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษามาให้กับเด็กกำพร้า เด็กยากจนในพื้นที่อำเภอชนแดนของ ชมรมบ้านดนตรี4น.ชนแดน  มามอบให้เด็ก จำนวน  37 คน โดย มีนายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ และนางสาว หัสยา ชมภู ครูผู้ดูแลเด็กกำพร้า พาเด็กรับรับมอบที่ศาลาการเปรียญวัดใหม่ถ้ำแก้ว โดยมี เจ้าอธิการสามารถ จันทสาโร (ดร) ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอชนแดน เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้ว เป็นผู้องค์พิจารณากฐิน  ได้เงินปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวนทั้งสิ้น  128,440  บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่สี่สิบบาทถ้วน)จะนำเงินไปให้คณะกรรมการวัดดำเนินการสร้างรั้วกำแพงให้วัดใหม่ถ้ำแก้วต่อไป

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์  เหล็กคำ/นางสาวหัสยา  ชมภู จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here