เพชรบูรณ์ กองพันทหารม้าที่ 1เราทำความดี ด้วยหัวใจ

4

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสา ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเพชรบูรณ์,  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า ผู้นำชุมชุน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

ร่วมบูรณาการสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่อยู่ไม่มั่นคง คือ บ้านของ นาง เสี้ยน  สารีบุตร  บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ การปฏิบัติได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว      ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here