เพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 สนับสนุนยานพาหนะ รับ – ส่ง นักเรียนเดินทางเข้ารับวัคซีน

3

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 สนับสนุนยานพาหนะ รถโดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเดินทางเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่ สวนสาธารณหนองแค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here