เพชรบูรณ์ กรรมาธิการการศึกษาติดตามการจัดการศึกษา กศน.

8

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและคณะติดตามการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา( COVID20 -19) ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือจาดโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่าทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมี นายสมประสงค์  น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับ

และรับรอง โดยมี นายประสาน จรรยารักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษากล่าวรายงาน พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน(กศน).ร่วมประชุมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น

นายอุดมศักดิ์  เหล็กคำ/ น.ส.หัสยา ชมภู/ ภาพ/ข่าวภูมิภาค จ.เพขรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here