เป้าหมายสูงสุดของ ม.นครพนมนั้นมิใช่แค่ไทย แต่จะครอบคลุมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้หมด จะบอกให้ ?

3

เป้าหมายสูงสุดของ ม.นครพนมนั้นมิใช่แค่ลูกหลานคนไทย แต่จะครอบคลุมในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้หมด ใหญ่ไหมเล่าจ๊ะนะ จะบอกให้ ม.นครพนม ?

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here