เปิดปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดทั่ว จ.สระแก้ว

5

ที่กองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้มีพิธีปล่อยแถว”ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข” ที่บริเวณศาลาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจำนวนประมาณ 200 คน ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา โดยกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะเร่งรัดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหายาเสพติด ลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้บังเกิดผลอย่างชัดเจน และให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญ .ภายหลังการเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสามารถจับกุมยาเสพติด จำนวน 9  ราย ผู้ต้องหา 10 คน และ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 1 ราย จับอาวุธปืน จำนวน 6 ราย ผู้ต้องหา 6 คน ,เครื่องกระสุนปืน จำนวน 1  ราย ผู้ต้องหา 1 คน ,การพนัน จำนวน 1 ราย ผู้ต้องหา 8 คน ส่วนของกลางที่ยึดได้ ประกอบด้วย ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 197 เม็ด ,ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวน 23 กรัม ,อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 6 กระบอก ,อาวุธปืนสั้น จำนวน 1 กระบอก ,กระสุนปืนลูกชอง จำนวน 2 นัด.

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา  พึ่งน้อย  ผู้สื่อจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here