เปรียบเทียบปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของประเทศไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ

7

มีผู้ตั้งคำถามว่าวาทกรรม “แผ่นดินอาบสารพิษ” เป็นความจริงหรือไม่ประการใด ? ไทยแพนยังไม่ตอบคำถามนั้น แต่พาทุกท่านมาดูข้อมูลการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกดูก่อน

โดยข้อมูลจากประเทศไทย เราใช้ข้อมูลการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปี 2561 ของกรมวิชาการเกษตร (92,911 ตัน) ลบด้วยข้อมูลการส่งออกในปีเดียวกัน (5,394 ตัน) ซึ่งจะเท่ากับปริมาณการใช้ในประเทศ ได้ตัวเลขเท่ากับ 87,517 ตันสารออกฤทธิ์  เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลการใช้สารเคมีขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ของปี 2561 ปีเดียวกัน พบว่าประเทศไทยมีปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจาก จีน สหรัฐ บราซิล อาร์เจนตินา และ แคนาดาทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพืชอยู่ในลำดับที่ 15 ของโลก

เปรียบเทียบปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของประเทศไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โพสต์ต่อไป ไทยแพนจะพาไปดูเกณฑ์ในการเปรียบเทียบปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของประเทศไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆว่าในทางวิชาการมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร ไม่ใช่ใครบางคนที่เอาตัวเลขผิดๆของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ย้อนหลังไป 30 ปี เอามาบิดเบือนเพื่อบอกว่าประเทศไทยยังใช้สารเคมีน้อยมาก เพื่ออ้างเหตุคัดค้านการแบนสารพิษร้ายแรง

คอยติดตามซีรี่ส์นี้แบบยาวๆ เพื่อรู้ทันกลุ่มคัดค้านการแบนสารพิษร้ายแรง และร่วมกันสร้างระบบเกษตรกรรมและอาหารที่ปลอดภัยกว่าทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

ข้อมูล จาก เพจ  Thai-PAN

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here