เบื้องหลังช่วยแล้งท่วมคือรถยกเครนยักษ์ของส่วนยานพาหนะและขนส่งนะจะบอกให้

4

เบื้องหลังอันแท้จริงที่เขาช่วยท่านแก้ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วมก็คือบรรดารถยก รถเครนยักษ์ ของสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ส่วนยานพาหนะและขนส่งนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here