เบิกฤกษ์เบิกชัยมหาศุภนิมิตรมงคล พระบรมสารีริกธาตุ 32” งานพระพุทธศาสนามหามงคลที่ยิ่งใหญ่

72

ชมรมนโมพุทธายะ โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ (ประธานชมรม)แม่ชีแก้วเพชร  มณีมหาปัญโญ  วัดถ้ำประทุน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย 65 องค์กร เตรียมจัดงานเบิกฤกษ์เบิกชัย โครงการ “มหาศุภนิมิตรมงคล พระบรมสารีริกธาตุ 32” งานพระพุทธศาสนามหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์โลก ที่สมเด็จพระสังฆราช (ประมุขสงฆ์) พร้อมใจกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พร้อมใบรับรอง) ทั้ง 32 ชิ้นส่วนที่ถูกกระจาย นำมาบรรจบและประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยครั้งแรกของโลก ในเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เพื่อเป็นมหาพุทธบารมี ความเป็นสิริมงคล ความผาสุกของปวงชนชาวไทย ตลอดจนการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ รวมถึงพระสยามเทวาธิราช ที่คอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข โดยมีพระครูศิริธรรมประที   พระอาจารย์พินทุ  มหาปัญโญ  พระอธิการ บุญยืน ปริชาโนพลเอกชนาธิป บุญนาค  พลตรีดร.พงษ์พัฒน์ วรงณ์พรพงษ์ เป็นประธานในการจุดเทียนชัย ภายงานเบิกฤกษ์เบิกชัย โครงการ “มหาศุภนิมิตรมงคล พระบรมสารีริกธาตุ 32” งานพระพุทธศาสนามหามงคล โดยพิธีเบิกฤกษ์เบิกชัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (วงเวียนใหญ่) ได้มีบุคคลสำคัญต่างของโลกเข้าร่วมมากมาย อาทิ Dr. Ivo Josipovic (อดีตประธานาธิบดีประเทศโครเอเซีย) Dr. Philip Jadhav.Ph.D (ที่ปรึกษาท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา), Princess Maria Amor Torres (เจ้าหญิงแห่งประเทศฟิลิปปินส์ และผู้ก่อตั้ง องค์กร WCH ) ,กากัน มาลิค นักแสดงชื่อดังจากบทพระพุทธเจ้า มาร่วมงาน พร้อม องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ร่วมงาน จำนวนมาก

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล ผสข.สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here