เที่ยวลำปางเมืองเก่า เดิน ช้อป กิน เที่ยวถนนวัฒนธรรมมนเสน่ห์กลิ่นไอล้านนา

2

ลำปางเมืองเขลางค์นครเป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี มีวัดวาอาราม สิ่งก่อสร้างที่มีศิลปะเก่าแก่งดงามแห่งความเป็นล้านนา มีสถานที่งดงามเป็นธรรมชาติมากมายคงไว้ซึ่งความเก่าแก่ กลิ่นไอล้านนา มาเที่ยวลำปางต้องนั่งรถม้าไม่เช่นนั้นจะมาไม่ถึงลำปางเพราะลำปางเป็นเมืองต้องห้ามพลาด ถนนสายวัฒนธรรม เป็นถนนที่เทศบาลนครลำปางและคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ทุกเย็นวันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. ถนนวัฒนธรรมเข้าได้สองทาง เข้าทางวัดประตูต้นผึ้ง หรือเข้าทางสะพานรัษฎาภิเศก ถนนสายวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมือง พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ของดีนครลำปาง สินค้าย้อนยุค ของเก่า จักรสาน  แกะสลัก เครื่องเงิน เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ของใช้ทำมือ ทำจากไม้ ของที่ระลึก เซรามิค ของเล่น ขนมโบราณ  ฯลฯ สืบสานชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ตามวิถีคนเมืองเก่า นอกจากนี้สินค้าที่มาจำหน่ายมีมากมาย หลากหลาย  การยังแสดงศิลปะพื้นเมืองทางเหนือ ประเพณีล้านนา การสาธิตภูมิปัญญาล้านนา เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้คนในชุมชนต่างๆ

ประทีป นันทะผาบ จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here