เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รณรงค์ทำความสะอาดตลาดสายหยุด ตามโครงการตลาดสดน่าซื้อเเละอาหารปลอดภัย

2

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายกานต์ ปราณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อเเละอาหารปลอดภัย ประจำปี 2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกองราชการ พนักงานเทศบาลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตลาดสด ผู้ประกอบการตลาดสด และนักเรียน ร่วมกิจกรรม

นายสายชล ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสด (Big Cleaning Day) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อรักษาความสะอาดให้กับตลาดสายหยุดแห่งนี้ ให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเป็นที่ประทับใจให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของ 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของตลาดสดสายหยุด เช่น  ทำความสะอาดพื้นตลาด  ฉีดล้าง ร่างระบายน้ำ จัดระเบียบตลาดสด  ในการนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการตลาดสด ที่มีแผง หรือแท่นจำหน่ายสินค้า สะอาด โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2566   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย.

ภาพ-ข่าว ทศพล จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here