เทศบาลเมืองปากช่องฉีดวัคซีนพระราชทาน ผู้ติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

110

เทศบาลเมืองปากช่อง นำโดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ร่วมกับ คณะแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานา เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำชุมชน หรือ อสม. ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม

ซึ่งได้รับการพระราชทานวัคซีน จากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากช่อง ซึ่งยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองปากช่อง ยังร่วมกับ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน คณะแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานา และเจ้าหน้าที่ อสม. ดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทาน ชิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนทั่วไป ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน อีกจำนวน 3900 คน

ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here