เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

4

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1  ประจำปี 2564 แม้ว่าทางโรงเรียนจะได้จัดการเรียนการสอนแบบ On – Hand  คือการเรียนที่บ้าน ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาล ที่มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทางโรงเรียนจะกำหนดให้ผู้ปกครองมารับเอกสารการเรียนของนักเรียน เช่น แบบฝึกหัด ใบงาน และอาหารเสริม (นม) ที่โรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อลดการรวมตัวกันจำนวนมากๆ  จนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-29 จะคลี่คลายลง ซึ่งเทศบาลจะทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวอีกครั้ง

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here