เทศบาลเมืองนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา นำทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ชุมชนนาสร้าง

2

ที่บริเวณ ถนนริมคลองชลประทานม บ้านนาสร้าง ม.2  ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลนครปฐม ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา โดยมี นายสมหวัง โรจน์เอกจิตต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครปฐม นายคณิต โรจน์เอกจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 พ.ท.คชธร สาลีทอง ผบ.กอง รจ.มทบ.11 และกลุ่มจิตอาสาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมในกิจกรรมโดยมี พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พร้อมกลุ่มเพื่อนเสธ.แก้ว ร่วมให้กำลังใจและลงพื้นที่ในการสนับสนุนการดำเนินการร่วมกับภาคประชาชนโดยพร้อมเพรียง

 นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม กล่าวว่า ในการดำเนินการโครงการของกลุ่มจิตอาสา ที่จัดขึ้นในพื้นที่ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันที่มีการประสานงานกันทุกภาคส่วน ซึ่งต้องขอขอบคุณที่ทุกภาคส่วนที่มาร่วมมือกัน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้มีพื้นที่ยาวหลายกิโลเมตร นอกจากจะทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสวยงามเป็นหน้าเป็นตาในพื้นที่ตำบลนครปฐมอีกหนึ่งการดำเนินการร่วมกันด้วย

 พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน และช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักทำให้มีกิ่งไม้ ต้นไม้ ต้นหญ้า มีการแตกกิ่งก้านออกมาบนผิวการจราจรทำให้เกิดปัญหาในการใช้รถใช้ถนนซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งการช่วยกันทุกภาคส่วนจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ยังเป็นการจัดภูมิทัศนให้เกิดความสวยงามสำหรับถนนที่ใช้ในการสัญจรของพี่น้องประชาชนในถนนสายดังกล่าวซึ่งเป็นเป็นถนนเลียบคันคลองชลประทานเป็นประจำ โดยมีแนวคิด “ถนนปลอดภัย สวยงาม” ด้วย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here