เทศบาลเมืองนครนายกฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด 19

8

เทศบาลเมืองนครนายกได้นำรถเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ให้บริการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ฉีดฆ่าเชื้อโรคป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสด และสถานที่ราชการในพื้นที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย สร้างปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป และเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จังหวัดนครนายกได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยกันเฝ้าระวัง และตรวจจุดสกัดตามเส้นทางการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งผู้สัญจรไปมาในพื้นที่จังหวัดนครนายก ต่างให้ความร่วมมือและร่วมกันตระหนักในปัญหาดังกล่าว สำหรับเทศบาลเมืองนครนายก จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่องจนกว่าการแพร่ระบาดจะลดลงและยุติต่อไป

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม   นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here