เทศบาลร้องกวาง เตรียมรับมือ เปิดโครงการป้องกันโรคลัมปี สกิน ประจำปี65 ให้แนวทางการปฎิบัติแก่กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่

4

นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง  เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคลัมปี สกิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง ให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จึงมีการให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการเปิดโครงการป้องกันโรคลัมปีสกิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวางขึ้น

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here