เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ

4

ที่ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี 2565  ในการจัดงานประเพณีตักบาตรทางน้ำเทศกาลออกพรรษา เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมอญ นครปากเกร็ด ที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทย และชาวมอญไว้ได้อย่างลงตัว

เป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธ จะร่วมกันทำบุญในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นประจำทุกปี ในอดีตชาวมอญ จะตกแต่งเรือสำหรับให้พระภิกษุ และลูกศิษย์พายเรือไปรับบิณฑบาตตามบ้านเรือน ที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เช้าตรู่เป็นต้นไป เรือแต่ละลำจะมีขนาดใหญ่ ปัจจุบันเทศบาลนครปากเกร็ด ได้สืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำมีการประกวดตกแต่งเรือสวยงาม จัดสถานที่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำปากเกร็ด ท่าเรือวัดปรมัย วัดเกาะพญาเจ่ง วัดเตย ท่าเรือลพชัย ให้ประชาชนได้ใส่บาตรในเทศกาลออกพรรษา การแสดงวัฒนธรรมไทย – มอญ และการประกวดเรือรับบิณฑบาต เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมอญ อันเก่าแก่และดีงาม อนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลัง ได้สืบสานประเพณีนี้ต่อไป

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here