เทศบาลนครนนทบุรี จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566

9

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566” โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย พระราชทาน ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเรือสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 32 ลำ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท

นอกจากนี้เทศบาลนครนนทบุรียังร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ในการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here