เทศบาลตำบลเด่นชัย ลงพื้นที่ร่วมกับ จนท. บ้านพักเด็กฯ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้

3

เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้มอบหมายให้ นายธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นายจีรพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแพร่ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ จำนวน ๒ ราย คือ น.ส.บุญรอด มาเหมาะโชค และนางคำ ชราพก เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีบริการสวัสดิการและการคุ้มครองอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเสมอภาค

นายธนากร คำราช กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบหมายจาก นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยให้ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแพร่ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย คือ น.ส.บุญรอด มาเหมาะโชค และนางคำ ชราพก เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีบริการสวัสดิการและการคุ้มครองอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเสมอภาค

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here