เทศบาลตำบลร้องกวาง “เพิ่มประสิทธิภาพ” ให้เกษตรกรในการปลูกพืชปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2

ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง ประจำปี 2565 สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมการปลูกพืชปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(การผลิตเชื้อราโตรโคเดอร์มาและปุ๋ยสูตรเบญจคุณ)

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม กล่าวว่า การจัดอบรมเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารพิษตกค้างในพืชและให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ พืชผัก ที่ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าสาเหตุหลักที่ทำให้มีการเจ็บป่วยเนื่องจากว่า มีผลกระทบจากพืชผักที่มีสารเคมี จึงทำให้ผู้บริโภคได้หันมา บริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  ฉะนั้นเกษตรกรหรือผู้ที่รักสุขภาพ ได้หันมาปลูกพืชผักกินเอง เกษตรกรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปลูกพืช สนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here