เทศบาลตำบลป่าแมต เปิดโครงการ “ขับเคลื่อน” การจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน”

6

ณ ข่วงลานวัดสุพรรณ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธาน เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า  ทางเทศบาลตำบลป่าแมต เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผลิตผลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามกิจกรรม การศึกษาบริบท วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ประสานจุดยืนของผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่ายความร่วมมือ

โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย นักพัฒนาชุมชน ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแมต , เจ้าอาวาสวัด ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลป่าแมต , เจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ , ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here